Αναρτήθηκαν στο Taxis τα τέλη κυκλοφορίας του 2017 - Πως θα τα εκτυπώσετε

Με μήνυμά της στην ιστοσελίδα www.gsis.gr, η ΓΓΔΕ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση Ανάρτηση Τελών Κυκλοφορίας 2017 (Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.)

Η εκτύπωση των τελών Τελών Κυκλοφορίας και Κατάσταση Οχημάτων μπορεί να γίνει από εδώ με δύο κυρίως τρόπους για τα φυσικά πρόσωπα:

1) Με κωδικούς ΤaxisNet

https://www1.gsis.gr/webtax/incomefp/per2010/index.jsp

2) Χωρίς Κωδικούς TaxisNet

https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012/telhkykl/index.jsp

3) Και μαζικά για Εταιρίες με μεγάλο αριθμός οχημάτων

https://www1.gsis.gr/webtax/telhkyklbig/faces/pages/mainmenu/index.xhtml

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή πρέπει να γίνει έως 31.12.2016