Νέες διατάξεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις (τύπου AirBnB)

Τέθηκαν σε ισχύ από 1.2.2017 οι νέες διατάξεις του Νόμου 4446/2016 (άρθρο 111) για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις επιπλωμένων κατοικιών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (τύπου AirBnB).
Με την δημιουργία ειδικού Μητρώου, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να εκμισθώνει έως δύο επιπλωμένα ακίνητα για μέχρι 90 ημέρες (ή 60 ημέρες εάν το ακίνητο βρίσκεται σε νησί με έως 10.000 κατοίκους), εφόσον δεν παρέχονται υπηρεσίες, πέραν των κλινοσκεπασμάτων. Υπέρβαση του ορίου ημερών επιτρέπεται μόνο εφόσον το σχετικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 Ευρώ/έτος. Το εισόδημα φορολογείται με τους συντελεστές του εισοδήματος από μισθώματα ( εισόδημα από μίσθωση ακινήτων έως 12.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 15% ).
Επιπλέον, η συγκεκριμένη μίσθωση απαλλάσσεται του Φ.Π.Α.

Αναλυτικά ο νόμος στον παρακάτω σύνδεσμο :

www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795